1. Przedsiębiorca i kontakt

Podmiotem prowadzącym sklep internetowym za pośrednictwem sieci Internet i świadczącym usługi cateringowe dostępne pod adresem www.figacatering.pl inaczej nazywanym Figa Premium Catering jest ToSieJe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-413, przy ulicy Huculskiej 4a/21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001050093, NIP 679327942.

Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

– pod adresem biura ToSieJe sp. z o.o. ul. Huculska 4a/21, 30-413 Kraków,

– telefonicznie pod numerem: + 48 797 400 937 (koszt wg. taryfy operatora),

– poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@figacatering.pl

– przez komunikatory dostępne w Social Media powiązanych ze sklepem internetowym www.figacatering.pl.

 1. Ogólne zasady korzystania z usług

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Figa Catering przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

2.3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest posiadanie aktywnego konta poczty internetowej.

3.3. Partnerem ToSieJe w ramach serwisu internetowego figacatering.pl dostarczającym technologie informatyczne umożliwiające składanie zamówień (formularz zamówienia) oraz obsługę zamówień w Panelu Klienta i aplikacji do obsługi zamówień Dietly jest MasterLife Solutions sp. z o.o. z siedzibą w 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51, KRS:0000531599, NIP:5272725286. Za funkcjonowanie techniczne serwisu figacatering.pl w zakresie formularza zamówień, Panelu Klienta i aplikacji odpowiada Masterlife Solutions.

 1. Rodzaj świadczonych usług

3.1. ToSieJe świadczy usługi cateringowe, które udostępnia w sklepie internetowym figacatering.pl inaczej nazywanym Figa Premium Catering. Usługi obejmują możliwość korzystania z posiłków skomponowanych w pakiety dietetyczne (produktów) przygotowywanych na zamówienie klienta po dokonaniu przez niego zakupu.

3.2. Usługa jest zawsze świadczona z dostawą do miejsca określonego przez klienta.

 1. Zamawianie usług

4.1. Zamówienia na usługi cateringowe przyjmowane są poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.figacatering.pl udostępniony również klientom w aplikacji Panel Klienta oraz aplikacji mobilnej Dietly.

4.2. Usługi w sklepie internetowym są możliwie szczegółowo oznaczone. Wybierając poszczególne plany dietetyczne lub posiłki ma dostęp do takich informacji jak szacunkowa kaloryczność pakietu, przeznaczenie i stosowane w diecie wykluczenia oraz cena danego posiłku lub pakietu.

4.3. Klient zamawiając usługę dokonuje jej wyboru poprzez określenie pakietu dietetycznego, rodzaju posiłków, długości trwania zamówienia wraz z terminami w jakich usługa ma być realizowana oraz określenie adresu na jaki mają być realizowane dostawy. W ramach pakietów z wyborem menu klient dokonuje także wyboru poszczególnych dań jakie mają się składać na usługę cateringową. 

4.4. Usługodawca zastrzega możliwość badania poziomu satysfakcji z procesu zamawiania i przebiegu zamówienia wśród swoich klientów z wykorzystaniem stosownych narzędzi teleinformatycznych oraz komunikacji bezpośredniej.

 1. Szczegółowa instrukcja zakupu usług, funkcjonalności aplikacji Panel Klienta oraz wyboru menu po dokonaniu zakupu

5.1. Klient dokonuje zamówienia poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego w serwisie figacatering.pl lub w aplikacji Panel Klienta.

5.2. W celu dokonania zamówienia klient zobowiązany jest wybrać zamawiany rodzaj usługi (rodzaj pakietu, wartość kaloryczna, wybrane posiłki, dodatki, długość trwania zamówienia i terminy dostaw).

5.2. W kolejnym kroku klient podaje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane dostawy, a następnie akceptuje Regulaminu serwisu.

5.3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale stanowi warunek konieczny dla złożenia i realizacji zamówienia.

5.4. Po wypełnieniu formularza zamówienia klient otrzymuje ostateczną informację o cenie zamówienia i dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności. W celu przyjęcia zamówienia do realizacji Klient musi dokonać płatności w sposób umożliwiający zaksięgowanie środków na rachunku Usługodawcy w terminie wynikającym z harmonogramu realizacji zamówień (ramy czasowe). Klient podczas płatności może skorzystać z kodu rabatowego lub obniżyć należną kwotę poprzez użycie wirtualnych punktów ze skarbonki.

5.5. Klient podczas składania zamówienia może dokonać rejestracji klienta w systemie zamówień usługodawcy i założyć Panel Klienta. Panel Klienta to dostępna dla Klienta tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać zakupu usług (pakietów dietetycznych) i zarządzać swoim zamówieniem (np. dokonując wyboru menu, modyfikując termin i adres dostawy). Klient dokonuje rejestracji wypełniając interaktywny formularz zgłoszeniowy podając unikalny adres e-mail (login) i hasło.

5.6 Klient może dokonać zakupu usługi bez rejestracji (tzw. zamówienie gościnne) na podstawie podania stosownych do realizacji zamówienia informacji. Usługodawca zastrzega jednak, że w takim wypadku klient nie ma możliwości korzystania z funkcjonalności aplikacji Panel Klienta, w tym w szczególności nie może on dokonywać wyboru menu w swoim zamówieniu.

5.7. Klient w formularzu zamówienia oraz w Panelu Klienta ma udostępnione oferowane posiłki na dany dzień dostawy w danym pakiecie dietetycznym. Do każdego posiłku podane są informacje takie jak nazwa, podstawowe składniki, alergeny i wielkość (kaloryczność) porcji. W pakietach uwzględniających opcję wyboru menu klient może dokonać wyboru swojego zestawu posiłków ze wszystkich udostępnionych w Panelu Klienta dań. Zmiany menu muszą być wykonane zgodnie z ramami czasowymi.

5.8. W trakcie trwania zamówienia klient może w dowolny sposób modyfikować swoje zamówienie poprzez zmianę wybranego pakietu dietetycznego lub posiłków.  Jeżeli koszt nowo wybranej usługi będzie niższy niż poprzednio zamówiona różnica w cenie zostanie zwrócona do wirtualnej skarbonki. Jeżeli koszt ten będzie wyższy klient musi dokonać stosownej dopłaty w celu realizacji zamówienia.

5.9. Wszystkie zamówienia i zmiany mogą być dokonywane zgodnie z podanymi ramami czasowymi.

Termin dostawyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotasobota
Czas na złożenie zamówieniapoprzedzająca sobota do 16:00poprzedzająca niedziela do 16:00poprzedzający poniedziałek do 16:00poprzedzający wtorek do 16:00poprzedzająca środa do 16:00poprzedzający czwartek do 16:00poprzedzający czwartek do 16:00
Czas na wybór menupoprzedzająca sobota do 7:00poprzedzająca niedziela do 7:00poprzedzający poniedziałek do 7:00poprzedzający wtorek do 7:00poprzedzająca środa do 7:00poprzedzający czwartek do 7:00poprzedzający czwartek do 7:00
Czas na modyfikację zamówienia (np. adres dostawy, data dostawy)poprzedzająca sobota do 16:00poprzedzająca niedziela do 16:00poprzedzający poniedziałek do 16:00poprzedzający wtorek do 16:00poprzedzająca środa do 16:00poprzedzający czwartek do 16:00poprzedzający czwartek do 16:00
Czas na anulowanie zamówieniapoprzedzająca sobota do 16:00poprzedzająca niedziela do 16:00poprzedzający poniedziałek do 16:00poprzedzający wtorek do 16:00poprzedzająca środa do 16:00poprzedzający czwartek do 16:00poprzedzający czwartek do 16:00

5.10. Figa Premium Catering zastrzega, że wyjątkowych sytuacjach (np. święta ustawowe) przedstawiony harmonogram może ulec zmianie. O wszelkich zmianach klienci będą informowani przez wiadomość e-mail z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 48 godzin zanim zmiana zacznie obowiązywać. Dostępne w formularzu zamówienia i Panelu Klienta ramy czasowe są zawsze aktualne i obowiązujące.

 1. Ceny

6.1. Ceny na stronie sklepu internetowego i w formularzu zamówień podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Podane ceny dotyczą 1 dnia ceny regularnej danego pakietu dietetycznego wraz z kosztem dostawy, który stanowi integralną część usługi cateringowej. 

6.2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i ToSieJe sp. z o.o. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych usług nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez ToSieJe sp. z o.o.zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.

6.3. ToSieJe sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen usług znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych pozycji produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6.4. ToSieJe sp. z o.o. przestrzega przepisów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. nazywanej Dyrektywą Omnibus. W związku z powyższym wszystkie podane ceny są zawsze cenami regularnymi usług obowiązującymi na moment prezentacji ceny. Jednocześnie ToSieJe sp. z o.o. informuje, że wszystkie świadczone usługi obejmują przygotowywanie dań z wykorzystaniem produktów szybkopsujących się (mięso, nabiał, świeże warzywa i owoce) i na podstawie ceny tych produktów ustalana jest cena świadczenia usługi, czyli cena poszczególnych oferowanych klientowi posiłków w ramach pakietów dietetycznych. W związku z powyższym na mocy wykluczenia dla produktów szybkopsujących się przewidzianego w Dyrektywie Omnibus ToSieJe sp. z o.o. jest zwolnione z obowiązku komunikowania najniższej ceny z ostatnich 30 dni.

 1. Dostępność zamówionych usług

7.1. Wszystkie usługi i posiłki oferowane w sklepie internetowym są usługami i pakietami dietetycznymi dostępnymi.

7.2. W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że dany posiłek nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na dany posiłek. Klient może dokonać wyboru innego posiłku lub zrezygnować z usługi.

 1. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku niemożliwości zrealizowania przez ToSieJe sp. z o.o. usługi Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ToSieJe sp. z o.o. może odmówić świadczenia usług w celu ochrony swoich dóbr.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość zrealizowania usługi w wyniku działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec.

 1. Sposób realizacji zamówienia i dostawy

9.1. Dostawy realizowane są na terenie Polski na obszarze dostępnym w serwisie Internetowym usługodawcy w zakładce „Dostawa”. Adres dostawy jest weryfikowany przez system obsługi zamówień podczas składania zamówienia. Możliwe jest dokonanie zamówienia wyłącznie na adres znajdujący się w strefie dostaw figacatering.pl.

W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że podany przez klienta adres leży poza strefą dostaw figacatering.pl. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany po tym niezwłocznie po weryfikacji zamówienia przez Biuro Obsługi usługodawcy, a zamówienie zostanie anulowane wraz ze zleceniem zwrotu pobranych za zamówienie środków.

9.2. Dostawy są realizowane przez firmę logistyczną specjalizującą się w dostawach żywności w warunkach chłodniczych.

9.3. Dostawy są realizowane od poniedziałku do soboty zgodnie z następującym harmonogramem: w następujące dni: 

Termin dostawyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotasobota
Dzień na jaki przeznaczone są posiłki do spożyciaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela
Ostateczny termin złożenia zamówieniapoprzedzająca sobota do 16:00poprzedzająca niedziela do 16:00poprzedzający poniedziałek do 16:00poprzedzający wtorek do 16:00poprzedzająca środa do 16:00poprzedzający czwartek do 16:00poprzedzający czwartek do 16:00

9.4. W przypadku wystąpienia świąt ustawowych harmonogram dostaw może ulec zmianie. O każdej zmianie klienci będą informowani drogą mailową oraz poprzez zmianę w formularzu zamówienia i Panelu Klienta.

9.5. Dostawy są realizowane w godzinach nocnych i porannych w zakresie od 0:00 do 8:00. Klient ma możliwość podania preferowanej godziny do jakiej dostawa ma być zrealizowana. Godziny dostaw dla danej lokalizacji są dostępne dla klienta po wprowadzeniu adresu w formularzu zamówienia i Panelu Klienta.

9.6. Dostawy są realizowane w trybie bezkontaktowym „pod drzwi”. Potwierdzeniem realizacji dostawy jest wykonane przez kuriera i wysłane na żądanie klienta zdjęcie wykonane podczas dostawy zawierające informacje o dacie i godzinie dostawy. Klient powinien udostępnić wszelkie informacje niezbędne do realizacji dostawy (np. kod dostępu do klatki, numer telefonu).

9.7. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków dostawy jak dostawa bezpośrednio do rąk klienta lub w indywidualnym przedziale czasowym w zależności od akceptacji tych warunków przez firmę logistyczną. Ustalone indywidualne warunki są wówczas obowiązujące w okresie trwania danego zamówienia.

9.8. W przypadku podjęcia próby doręczenia dostawy, ale braku możliwości jej realizacji z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np. niedziałający domofon w domu klienta, zamknięta droga dojazdowa do domu klienta) zostanie podjęta próba kontaktu telefonicznego z klientem w celu ustalenia możliwego alternatywnego miejsca dostawy. Jeżeli klient nie odpowie na próby kontaktu lub nie zaproponuje możliwego do realizacji alternatywnego sposobu dostawy to dostawę uważa się za zrealizowaną skutecznie.

9.9. Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań aby dostawy były realizowane zgodnie z podanymi przez Klienta preferowanymi godzinami dostaw. Jeżeli ze względu na trudne warunki drogowe dostawa zostanie opóźniona Klient zostanie w miarę możliwości o tym poinformowany, a kurier podejmie próbę dostarczenia zamówionej usługi w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. pod inny adres). Jeżeli dostawa usługi nie będzie możliwa z winy Usługodawcy klientowi przysługuje rekompensata w postaci zwrotu równowartości niedostarczonej usługi.

9.10. Wszelkie reklamacje dotyczące trybu realizacji dostaw powinny być składane niezwłocznie, nie później niż do godziny 11:00 w dniu realizacji dostawy. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w czasie nie dłuższym 1 dzień roboczy od wpłynięcia reklamacji.

 1. Formy płatności za zamówienie

10.1. Złożone zamówienia są realizowane wyłącznie po dokonaniu za nie płatności (środki zaksięgowane na koncie ToSieJe sp. z o.o. lub operatora płatności). Usługodawca udostępnia następujące metody płatnicze:

– przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez Santander bank o numerze: 05109025900000000154929374, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia w figacatering.pl

– przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem serwisów płatniczych (payU, t-pay, Blue Media)

10.2. Zamówienie nieopłacone w ciągu 24 godzin od złożenia zostanie anulowane.

10.3. Na życzenie Klienta po otrzymaniu stosownych danych Usługodawca wystawia fakturę VAT. Chęć otrzymania dokumentu VAT należy zgłosić podczas składania Zamówienia jednocześnie podając numer NIP. Jeżeli numer NIP nie zostanie podany podczas składania zamówienia Usługodawca nie wystawi faktury VAT.

 1. Umowa sprzedaży

Zawarcie umowy następuje po złożeniu i opłaceniu przez klienta zamówienia oraz akceptacji

 1. Wykonanie umowy

Wykonanie umowy zostaje zrealizowane poprzez dostarczenie do klienta zamówionej usługi (posiłków) zgodnie z wybranymi przez niego datami dostawy.

 1. Odstąpienie od umowy

Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa”), Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy.

Usługodawca umożliwia Klientowi prawo do anulowania zamówienia na zasadach przedstawionych w punkcie 15 Regulaminu.

 1. Reklamacje

14.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę, Usług związanych z przygotowaniem i dostawą posiłków, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@figacatering.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

14.2. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi drogą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 24h od otrzymania zgłoszenia.

14.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca oferuje rekompensatę stosowną do przedstawionej reklamacji, przy czym podstawową formą rekompensaty jest podjęcie przez Usługodawcę próby należytego wykonania Usługi w dogodnym dla Klienta terminie.

14.4. W przypadku rekompensaty w postaci zwrotu środków za usługę następuje on na konto wskazane przez Klienta w czasie 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 1. Anulowanie zamówienia

15.1. Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia zgodnie z obowiązującymi terminami wyprzedzenia (ramami czasowymi) w Panelu Klienta podanymi w punkcie 5 Regulaminu. Wartość anulowanego zamówienia jest przenoszona na wirtualną skarbonkę klienta dostępną w aplikacji Panel Klienta i może zostać wykorzystana do ponownego złożenia zamówienia na inną usługę, w innym terminie.

15.2. W przypadku anulowania zamówienia ze zwrotem środków klient musi złożyć stosowne oświadczenie na adres kontakt@figacatering.pl. Oświadczenie powinno zawierać informacje identyfikujące klienta (adres mailowy, imię i nazwisko), okres anulowania usługi oraz numer konta bankowego na jaki ma zostać dokonany zwrot środków. Zamówienie zostanie anulowanie zgodnie z obowiązującymi terminami wyprzedzenia (ramami czasowymi) podanymi w punkcie 5 Regulaminu. Usługodawca dokonuje zwrotu środków w wysokości wartości niewykorzystanej usługi pomniejszonej o 15% prowizji niezbędnej do pokrycia kosztów operacyjnych Usługodawcy powstających jako należność od wpłaconej przez klienta kwoty niezależnie od długości korzystania z usługi.Zwrot zostanie wykonany na numer konta bankowego podany w przysłanym przez klienta oświadczeniu w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia oświadczenia. 

 1. Program lojalnościowy – skarbonka Figa Premium Catering

16.1. Figa Premium Catering udostępnia każdemu klientowi udział w Programie Lojalnościowym z dostępem do wirtualnej skarbonki. Wirtualna skarbonka przedstawia stan zebranych przez klienta punktów lojalnościowych, które mogą być wykorzystane do pomniejszania kwoty jaką klient musi zapłacić za swoje zamówienie. Punty zgromadzone w wirtualnej skarbonce nie mogą być wypłacone w postaci środków finansowych.

16.2. Każdy klient figacatering.pl ma dostęp do funkcjonalności Programu Lojalnościowego, ale korzystanie z niego jest dobrowolne.

16.3. 100 punktów zgromadzone w wirtualnej skarbonce Programu Lojalnościowego może być wymienione do pomniejszenia kwoty jaką klient musi zapłacić za swoje zamówienie o 1 zł.

Punkty w Programie Lojalnościowym przyznawane są na następujących zasadach:

– za rejestrację w Panelu Klienta + 500 punktów

– za wyrażenie zgody na kontakt marketingowy + 500 punktów 

– za każde wydane 50 zł + 50 punktów

– za każde ocenione danie +10 punktów

– za każde ocenione zamówienie z treścią powyżej 100 znaków + 100 punktów

– za polecenia Figa Premium Catering innym (za pomocą kodu polecającego) +100 punktów za każde wydane 100 zł i dodatkowo 5% rabatu dla osoby, której klient poleci Figa Premium Catering

– za polecenie Figa Premium Catering innym za pośrednictwem opinii w google lub FB + 5000 punktów (przyznaje obsługa na podstawie wysłanego przez klienta zgłoszenia zawierającego potwierdzenie polecenia)

16.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia punktów zdobytych w Programie Lojalnościowym jeżeli klient nie wykorzysta ich w okresie 12 miesięcy od momentu ich przyznania.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, ToSieJe sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

Marketing & service Lemonsolutions.pl

Znajdź nas